Spørsmål og svar til kvalifikasjonsgrunnlaget

I forbindelse med prekvalifiseringsprosessene kommer det inn spørsmål fra søkeren til forståelsen av prekvalfiseringsgrunnlaget. Alle disse spørsmålene og svarene vil bli publisert nedenfor slik at de også kan være til hjelp for andre søkere. Listen blir oppdatert jevnlig.

For andre spørsmål viser vi til vår generelle spørsmål og svarside. Den finner du her

Spørsmål og svar