Midlertidig tilskudd til buss- og båtruter

Jernbanedirektoratet forvalter ordningen med midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19. 1. desember 2020 ble forskriften endret og forlenget slik at den nå gjelder for måneder med myndighetspålagte smittevernstiltak frem til og med juni 2021.