Midlertidig tilskudd til togruter

I tabellen under finnes oversikt over utbetalinger av ekstra støtte til togselskapene som følge av utbruddet av Covid-19.

Tilleggsvederlag 2021:
(alle tall i 1000 kr)

 

Tillleggsvederlag 2020:

Klikk på tabellen for større versjon.

Merknad: Dette er foreløpige tall som skal avregnes etter revisjon av regnskapene. 

For ekspressbussordningen kan du se her:
Midlertidig tilskudd til buss- og båtruter (jernbanedirektoratet.no)