Midlertidig tilskudd til togruter

I tabellen under finnes oversikt over utbetalinger av ekstra støtte til togselskapene som følge av utbruddet av Covid-19.

Klikk på tabellen for større versjon.

Merknad: Dette er foreløpige tall som skal avregnes etter revisjon av regnskapene. For 2020 estimerer vi at vi ila. april/mai 2021 vil kunne si noe om endelig tilleggsvederlag.

For ekspressbussordningen kan du se her:
Midlertidig tilskudd til buss- og båtruter (jernbanedirektoratet.no)