Nyttig informasjon

Trafikkpakke 1 Sør

Fylker:

Kollektivaktører

Agder kollektivtrafikk AS

Administrasjonsselskap med ansvar for lokal kollektivtrafikk i fylkene Aust-Agder og Vest-Agder. www.akt.no

Brakar AS

Administrasjonsselskap med ansvar for lokal kollektivtrafikk i Buskerud fylke www.brakar.no

Kolumbus AS

Administrasjonsselskap med ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. www.kolumbus.no

Ruter AS

Administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. www.ruter.no
Ruters reiseplanlegger dekker 8 fylker på Østlandet ruter.no/reiseplanlegger

Trafikkpakke 2 Nord

Fylker

Kollektivaktører

AtB AS

Administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Trøndelag fylke atb.no

Hedmark Trafikk FKF

Fylkeskommunalt foretak med ansvar for kollektivtrafikken i Hedmark fylke. www.hedmark-trafikk.no

Nordland fylkeskommune

Administrerer kollektivtransporten i fylket nfk.no/tjenester/samferdsel/kollektivtransport/

Opplandstrafikk

Opplandstrafikk er en del av sentraladministrasjonen i Oppland fylkeskommune og er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oppland opplandstrafikk.no

Ruter AS

Administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. ruter.no
Ruters reiseplanlegger dekker åtte fylker på Østlandet ruter.no/reiseplanlegger

Trafikkpakke 3

Fylker:

Hordaland fylkeskommune:
Sogn og Fjordane fylkeskommune:
Buskerud fylkeskommune:
Akershus fylkeskommune:
Oslo kommune:

Kollektivaktører:

Skyss as
Brakar as
Flåm utvikling as