Nyttig informasjon

12.oktober 2017: Presentasjooner fra pressekonferanse om konkurranseutsetting av trafikkpakke 1 sør
Lenke til presentasjon fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Lenke til presentasjon fra Jernbanedirektoratet

12.oktober 2017: Konkurransen om å trafikkere Sørlandsbanen er i gang
Lenke til pressemelding

12.oktober 2017: Videre plan for konkurranseutsettingen kunngjort

Lenke til pressemelding

16.desember 2016: Statens Jernbanetilsyn får styrket uavhengighet som markedsovervåkningsorgan

Kongen har i statsråd 16. desember 2016 bestemt at endringene i jernbaneloven som blant annet omhandler styrking av Statens Jernbanetilsyns uavhengighet som markedsovervåkningsorgan skal tre i kraft 1. januar 2017. Endringene sikrer at Samferdselsdepartementet ikke kan instruere SJT eller overprøve dets vedtak i markedsovervåkningsorganets saker.

– Det er nødvendig å styrke virkemidlene til Statens jernbanetilsyn for å få aktørene til å være bevisste på at det er de selv som er ansvarlige for sikker drift av sin virksomhet, og for at de skal kunne konkurrere på likeverdige vilkår. Der det er konkurranse, må den være rettferdig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

For mer informasjon, se Samferdselsdepartementets pressemelding.

.......

Bane NORs kundeportal

Bane NOR har en egen kundeportal: http://www.banenor.no/kundeportal/

.......
Informasjons- og konsultasjonsmøte om togkonkurranse

Samferdselsdepartementet arrangerte 10. mars et møte for å gi informasjon om de kommende konkurransene om togtrafikk. Det var ca. 100 påmeldte deltakere.

Presentasjoner fra møtet kan lastes ned her:

Nyttige lenker for mer informasjon:

Nasjonale aktører

Trafikkpakke 1 Sør

Fylker:

Kollektivaktører

Agder kollektivtrafikk AS

Administrasjonsselskap med ansvar for lokal kollektivtrafikk i fylkene Aust-Agder og Vest-Agder. www.akt.no

Brakar AS

Administrasjonsselskap med ansvar for lokal kollektivtrafikk i Buskerud fylke www.brakar.no

Kolumbus AS

Administrasjonsselskap med ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. www.kolumbus.no

Ruter AS

Administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. www.ruter.no
Ruters reiseplanlegger dekker 8 fylker på Østlandet ruter.no/reiseplanlegger

Trafikkpakke 2 Nord

Fylker

Kollektivaktører

AtB AS

Aadministrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag fylke atb.no

Hedmark Trafikk FKF

Fylkeskommunalt foretak med ansvar for kollektivtrafikken i Hedmark fylke. www.hedmark-trafikk.no

Nordland fylkeskommune

Administrerer kollektivtransporten i fylket nfk.no/tjenester/samferdsel/kollektivtransport/

Opplandstrafikk

Opplandstrafikk er en del av sentraladministrasjonen i Oppland fylkeskommune og er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oppland opplandstrafikk.no

Ruter AS

Administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. ruter.no
Ruters reiseplanlegger dekker 8 fylker på Østlandet ruter.no/reiseplanlegger

Trafikkpakke 3

Fylker:

Hordaland fylkeskommune:
Sogn og Fjordane fylkeskommune:
Buskerud fylkeskommune:
Akershus fylkeskommune:
Oslo kommune:

Kollektivaktører:

Skyss as
Brakar as
Flåm utvikling as