Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du en liste over spørsmål som har kommet inn i forbindelse med konkurransegjennomføringen. De fleste spørsmålene har kommet etter informasjonsmøtet for togselskapene den 10. mars 2016, og de påfølgende individuelle møtene med togselskapene.

Det har også kommet inn noen spørsmål til post@togkonkurranse.no. Noen spørsmål besvares nå, andre spørsmål må besvares senere i prosessen eller i konkurransegrunnlaget. Vi har også opprettet en egen side med spørsmål og svar til kvalifikasjonsgrunnlaget. Denne siden finner du her.

Tidligere konkurranse om Gjøvikbanen
Enkelte tilbydere har ønsket å få tilgang til konkurransedokumentene for Gjøvikbanen. Vi understreker at disse dokumentene kun er av historisk interesse, og at oppbyggingen vil være en annen for de framtidige konkurransedokumentene.

Tilbudsforespørsel Gjøvikbanen       

Trafikkavtale Gjøvikbanen

Spørsmål og svar

Tidligere konkurranse om Gjøvikbanen

Enkelte tilbydere har ønsket å få tilgang til konkurransedokumentene for Gjøvikbanen.  Vi understreker at disse dokumentene kun er av historisk interesse, og at oppbyggingen vil være en annen for de framtidige konkurransedokumentene.