Trafikkpakke Nord

Trafikkpakke nord er stor både i omfang og utstrekning. Pakken omfatter fjerntogene på Dovrebanen som er en av landets hovedstrekninger. Det samme gjelder for trafikken på Nordlandsbanen, mens det er omfattende regiontrafikk i Trøndelag på Trønderbanen og i Østerdalen på Rørosbanen. I tillegg er også regiontrafikken på Raumabanen, Meråkerbanen over til Sverige og regiontrafikken på den nordligste delen av Nordlandsbanen med Saltenpendelen med i pakken. Dovrebanen er den eneste av strekningene i pakken som har elektrisk drift.