Dovrebanen

Med en reisetid på ca. 6,5 timer er Dovrebanen attraktiv for fritids- og forretningsreisende på underveisrelasjoner som Oppdal-Oslo og Lillehammer-Trondheim. Toget oppfattes som konkurransedyktig på reisetid i forhold til bil- og busstrafikk.

Dovrebanens største marked utgjør trafikk mellom Trøndelag/Åndalsnes og stasjonene fra Lillehammer og sørover, men underveistrafikken er også stor. Det er et betydelig marked på strekningen Lillehammer-Hamar-Gardermoen-Oslo. Dette betjenes i hovedsak av InterCity-tog (IC-tog) som ikke inngår i Trafikkpakke Nord. Mellom Lillehammer og Oslo er det en overlapp mellom produktene IC-tog og fjerntog.

Les mer om Dovrebanen

549

Rutelengde (km)

26

Ukentlige togavganger

82%

Punktlighet (2015, dagtog)

Togtilbud

Dovrebanen har totalt rundt 26 avganger per uke i hver retning. Herav er det totalt fire avganger per dag på hverdager, to avganger på lørdager og fire avganger på søndager i hver retning.

Konkurrerende tilbud

Det er i dag 29 daglige flyavganger i hver retning mellom Trondheim og Oslo, og en gjennomgående ekspressbuss i hver retning fredag og søndag.

Togmateriell

Dovrebanen trafikkeres dels med fire-vogners elektriske motorvogner type 73. Det kjøres også tog med lok El 18 og vogner (B7 og WLAB2), og med en materiellutveksling mellom dag- og nattog.

Infrastruktur

Fra Eidsvoll til Trondheim er Dovrebanen 485 kilometer lang. I tillegg bruker togene den 64 km lange Gardermobanen (Oslo-Eidsvoll). Fra Eidsvoll er banen i hovedsak enkeltsporet.

Dovrebanen betjener til sammen 17 stasjoner. Av disse er det tre stasjoner som også betjenes av andre tog i trafikkpakken, og sju stasjoner som også betjenes av andre tog på Østlandet.

Fremtidige planer

Strekningen Oslo – Lillehammer inngår i Intercity-satsingen med dobbeltspor på IC-strekningene. For tiden er det dobbeltspor Oslo S – Gardermoen – Venjar (Eidsvoll) og Langset og Kleverud (langs Mjøsa). Kjøretidsgevinsten av sistnevnte er ventet tatt ut i ruteplanen fra desember 2016.

Hele strekningen mellom Eidsvoll og Hamar planlegges ferdig innen utgangen av 2024. Med ferdig utbygd dobbeltspor mellom Oslo og Hamar reduseres reisetiden med rundt 20–25 minutter. Utbyggingen gir økt kapasitet for både persontog og godstog. Det skal planlegges videre med sikte på ferdigstilling av dobbeltspor til Lillehammer i 2030. Dette vil gi en ytterligere tidsgevinst på ca. 20 minutter.

Regjeringen prioriterer å gjøre utsatte strekninger på Dovrebanen bedre rustet for å håndtere ras og ekstremvær.