Meråkerbanen

Togtilbudet Meråkerbanen markedsføres regionalt som “Nabotoget”, og knytter Trondheim sammen med den svenske skidestinasjonen Åre, regionsenteret Östersund og det svenske jernbanenettet. Underveis betjener toget Meråker kommune.

Nabotoget er et svensk-norsk samarbeid. På svensk side er trafikken organisert gjennom det regionalt eide Norrtåg AB med Botniatåg AB som operatør.

Les mer om Meråkerbanen

71

Rutelengde (km)

14

Ukentlige avganger

82%

Punktlighet 2014

Togtilbud

På Meråkerbanen er det totalt ca. 14 avganger per uke i hver retning med to daglige avganger i hver retning.

Togmateriell

Banen trafikkeres med dieseldrevne motorvognsett type 92. Dette materiellet vil bli faset ut i løpet av kontraktsperioden. Materiell vurderes skiftet ut i løpet av kontraktsperioden.

Infrastruktur

Mellom Trondheim og Hell følger togene Nordlandsbanen. Meråkerbanen er en 71 km lang bane fra Hell stasjon til grensestasjonen Storlien mot Sverige.

Meråkerbanen betjener til sammen 13 stasjoner. Av disse er det ni stasjoner som også betjenes av andre tog i trafikkpakken.

Fremtidige planer

Meråkerbanen planlegges elektrifisert som del av Trønderbanens elektrifisering. (Se ytterligere informasjon under Trønderbanen).