Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er Norges lengste hovedstrekning, og betjener til sammen over 200.000 innbyggere i Nordland og Trøndelag. I sommersongen er Nordlandsbanen også ettertraktet blant turister, da banen krysser over polarsirkelen på Saltfjellet med midnattsol om sommeren.

Banen betjener kommuner i Nord-Trøndelag med til sammen ca. 85.000 innbyggere. Den betjener også deler av Nordland fylkeskommune, med sine rundt 105.000 innbyggere, samt Malvik kommune, med ca.13.500 innbyggere i Sør-Trøndelag.

Nordlandsbanen går gjennom de fleste byer og større tettsteder i denne korridoren, inkludert Steinkjer, Mosjøen, Mo i Rana og Fauske samt Trondheim Lufthavn Værnes. Trondheim fungerer som et nav for de fleste togene i Trafikkpakke Nord.

Nordlandsbanens togtilbud tjener flere ulike reisemarkeder mellom Bodø og Trondheim; innenfor og mellom regionene Salten, Helgeland, Nord-Trøndelag (Innherred), inkludert Trondheim Lufthavn Værnes, og Trondheimsregionen. I sommersesongen er det en viss turisttrafikk. Banen går over Saltfjellet med polarsirkelen, der det er midnattsol om sommeren.

Les mer om Nordlandsbanen

 

726

Rutelengde (km)

32

Ukentlige avganger

88%

Punktlighet 2014

Togtilbud

På Nordlandsbanen er det totalt 32 avganger per uke i hver retning. Herav er det fem avganger per dag på hverdager, tre avganger på lørdager og fire avganger på søndager i hver retning.

Mellom Trondheim og Bodø kjøres det to gjennomgående fjerntog per dag i hver retning (ett nattog og ett dagtog). Det er også ett daglig regiontogpar per dag mellom Trondheim og Mo i Rana, og ett regiontogpar per dag mellom Bodø og Mosjøen. Underveis mellom Steinkjer og Bodø betjener disse togene åtte kommuner med til sammen 60.000 innbyggere.

Togmateriell

Fjerntogene på banen kjøres med diesellokomotiver type Di4 og hovedsakelig vogner av type B5. Nattogene kjøres i tillegg med sovevogner av type WLAB2. Det er en materiellutveksling mellom dag- og nattogene.
Regiontogene på banen trafikkeres med dieseldrevne motorvognsett type 93 i samproduksjon med Saltenpendelen.

Infrastruktur

  • Nordlandsbanen er 726 kilometer lang fra Trondheim til Bodø.
  • Nordlandsbanen går gjennom et svært vekslende terreng og klima, fra kystterreng via innlandsbygder til høyfjell.
  • Banen er ikke elektrifisert.
  • Nordlandsbanen betjener til sammen 39 stasjoner. Av disse er det 12 stasjoner (seks i hver ende) som også betjenes av andre tog i trafikkpakken.

På strekningen Trondheim S – Steinkjer vurderes det elektrifisering i løpet av kontraktsperioden for å tilrettelegge for utvikling av Trønderbanen. Dette representerer eventuelt også muligheter for kortere kjøretider for fjerntog på samme strekning. Eventuell elektrifisering vil bli behandlet i Nasjonal transportplan for 2018 – 2029.