Prosessen -trafikkpakke nord

Jernbanedirektoratet har utformet en anskaffelsesprosedyre som etterstreber åpenhet for alle tilbydere, rettferdighet og som overholder prinsippene om åpenhet og likebehandling og i henhold til EF 1370/2007. Tidspunktene som er indikert nedenfor reflekterer tidsplanen slik den nå ligger, og det kan komme endringer. 

  • Kunngjøring: 3. februar 2016
  • Informasjons- og samrådsmøte: 10. mars 2016
  • Etablering av generell prekvalifiseringsordning: April 2016
  • Utsendelse av konkurransegrunnlag, innlede prosedyre (ITT): Mars 2018
  • Frist for innsendelse av tilbud: Desember 2018 (revidert)
  • Kontraktsignering: Sommeren 2019 (revidert)
  • Trafikkstart: Juni 2020 (revidert)