Rørosbanen

Rørosbanen knytter Østerdalen og Rørosområdet til Trondheim, Elverum og Hamar. Togtilbudet er en viktig del av kollektivtilbudet i Hedmark fylke med rundt 195.000 innbyggere. Banen betjener ytterligere ti kommuner med til sammen ca. 55.000 innbyggere. Det er stasjoner ved kommunesentrene i alle disse kommunene.

Togene på Rørosbanen korresponderer med InterCity-tog (IC-tog) i begge retninger ved Hamar, og er derfor også et godt tilbud mellom Østerdalen og Oslo Lufthavn/ Oslo.

Mellom Elverum og Oslo Lufthavn/Oslo kjøres det (kommersiell) ekspressbuss med seks avganger T/R hver dag. Nordover har banen en funksjon i å knytte Nord-Østerdal, Røros og Gauldalen sammen med Trondheim.

Les mer om Rørosbanen

382

Rutelengde (km)

43

Ukentlige avganger

83%

Punktlighet 2014

Togtilbud

Rørosbanen har totalt ca. 43 avganger per uke i hver retning. Av disse er det sju avganger per dag på hverdager, fire avganger på lørdager og fire avganger på søndager i hver retning. Enkelte av avgangene forlenges fra Røros til Trondheim.

Togmateriell

Banen trafikkeres med dieseldrevne motorvognsett type 92 og 93.

Infrastruktur

  • Rørosbanen er 382 kilometer lang og går fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros gjennom Gauldalen til Støren.
  • Banen er knyttet sammen med Dovrebanen på Hamar og Støren.
  • Togene mellom Røros og Trondheim bruker i tillegg 52 km av Dovrebanen nord for Støren.
  • Rørosbanen er ikke elektrifisert.
  • Rørosbanen betjener til sammen 39 stasjoner. Av disse er det fem stasjoner som også betjenes av andre tog i trafikkpakken. I tillegg er Hamar en viktig overgangsstasjon til IC-tog og ekspresstogene på Dovrebanen.

Fremtidige planer

Jernbaneverket har levert en utredning om de ikke-elektrifiserte strekningene. Der anbefales det videre jobbing for å elektrifisere Røros- og Solørbanen. Tiltakene vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av Nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029.

IC-satsingen vil gi betydelig raskere og hyppigere togtilbud mellom Hamar, Oslo lufthavn og Oslo S. Dette vil innebære en økt konkurransekraft for Rørosbanen med de Oslo-rettede reisene.