Saltenpendelen

Saltenpendelen er et relativt nyutviklet togkonsept som kom i gang etter et regionalt initiativ. Den betjener Bodø, Fauske og Saltdal, og er blant annet et viktig lokaltog for de som pendler til og fra arbeid.

Saltenpendelen betjener Bodø med sine ca. 50.000 innbyggere og ca. 28.000 arbeidsplasser, samt kommunene Fauske og Saltdal som til sammen har rundt 15.000 innbyggere. Det kjøres også åtte bussavganger T/R på strekningen (med offentlig kjøp fra fylkeskommunen).

81

Rutelengde (km)

37

Ukentlige avganger

91%

Puntlighet (2015, dagtog)

Togtilbud

På Saltenpendelen som går mellom Bodø og Fauske/Rognan er det totalt 37 avganger per uke i hver retning. Herav er det totalt sju avganger per dag på hverdager, én avgang på lørdager og én på søndager i hver retning.

Øvrige tog på Nordlandsbanen har samme stoppmønster som Saltenpendelen. Tidtabellen er koordinert slik at strekningen har et godt og frekvent tilbud sett opp mot markedsgrunnlaget.

Togmateriell

Saltenpendelen trafikkeres med dieselmotorvognsett type 93.

Infrastruktur

Se Nordlandsbanen.

Fremtidige planer

I 2016 prioriteres rassikring på Nordlandsbanen. Etablering av ny holdeplass på Reitan er planlagt ferdigstilt i 2017. NTP 2014-2023 legger opp til at arbeidet med å gjøre Nordlandsbanen fjernstyrt fullføres fra Mosjøen til Bodø. Fjernstyring vil gi et betydelig potensiale for økt persontogtrafikk mellom Bodø og Rognan.