Trønderbanen

Trønderbanen har en sterk posisjon i markedet for lange pendlerreiser i Trøndelag, spesielt nord for Trondheim. Dette markedet utgjør omtrent en tredjedel av alle reiser i trafikkpakken.

Nord for Trondheim betjener Trønderbanen seks kommuner med til sammen ca. 100.000 innbyggere. Trondheim har med sine ca. 185.000 innbyggere rundt 115.000 arbeidsplasser. Steinkjer har ca. 22.000 innbyggere og rundt 11.000 arbeidsplasser. Togene fra Steinkjer fortsetter gjennom Trondheim by og betjener blant annet St. Olavs hospital som er et reisemål med stor betydning for hele Trøndelag.

Ved Trondheim Lufthavn Værnes er jernbanestasjonen integrert i flyplassterminalen, og Trønderbanen fungerer derfor som en populær og effektiv reisemåte til flyplassen. På strekningen Værnes-Trondheim er det i tillegg to konkurrerende busstilbud med opptil seks avganger i timen.

Trønderbanen er et navn som brukes markedsmessig om regiontrafikken i Trøndelag. Trafikken kjøres på Nordlandsbanens sørlige del og på Dovrebanens nordlige del.  

164

Rutelengde (km)

163

Ukentlige avganger

94%

Punktlighet 2014

Togtilbud

På Trønderbanen er det totalt 163 avganger per uke i hver retning. Blant disse er det totalt 28 avganger per dag på hverdager, 13 avganger på lørdager og ti avganger på søndager i hver retning.
Mellom Steinkjer og Melhus er det timestrafikk alle virkedager, med reduksjon til én avgang hver andre time etter kl. 19.00 og i helg. Rundt halvparten av avgangene forlenges til Lundamo. Det kjøres i tillegg rushavganger mellom Steinkjer og Lerkendal, som også betjener Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Togmateriell

Trønderbanen trafikkeres med dieseldrevne motorvognsett type 92. Det vurderes å fornye togmateriellet i løpet av kontraktsperioden.

Infrastruktur

  • Mellom Trondheim og Steinkjer bruker Trønderbanen den enkeltsporete Nordlandsbanen.
  • Banen er ikke elektrifisert.
  • Sør for Trondheim går togene på den elektrifiserte Dovrebanen.
  • Trønderbanen betjener til sammen 36 stasjoner. Av disse er det 21 stasjoner som også betjenes av andre tog i trafikkpakken.

Fremtidige planer

På Trønderbanen og Meråkerbanen planlegges en elektrifisering. En eventuell elektrifisering vil, sammen med ferdigstilling av dobbeltspor på strekningen Hell-Værnes, gi betydelig reduksjon i reisetid, samt gi mulighet for å styrke persontogtilbudet på Trønderbanen. Eventuell elektrifisering vil bli behandlet i Nasjonal transportplan for 2018 – 2029.