Trafikkpakke Vest

Bergensbanen er den av fjernstrekningene våre som har størst trafikk. En stor andel av trafikken er turist -og fritidsreiser. Stasjonene i Hallingdal og på høyfjellet er betydelige reisemål. Det samme gjelder for trafikken til og fra Flåmsbana over Myrdal stasjon. Flåmsbana er ikke omfattet av Trafikkpakke 3 i denne omgang.

Den vestlige delen av Bergensbanen har omfattende lokal- og regiontrafikk. Banens markedsmessige tyngdepunkt er reiser opp mot fjellet fra Bergensområdet og fra Oslo-området. Bergensbanens fjerntrafikk binder sammen landets to største byer og banen er den fjernstrekningen som har størst trafikk.

Trafikken med lokaltogene Bergen – Arna er preget av pendlertrafikk og hverdagsreiser. Toget er det klart raskeste reisealternativet til Bergen sentrum fra bydelen Arna.

Regiontrafikken på strekningen Bergen – Voss - Myrdal er også preget av hverdagsreiser og pendlertrafikk inn til Bergen, men her er det også en betydelig andel turistreiser, spesielt i sommerhalvåret.

Trafikkpakke Vest består av tre togprodukter:

Kartet viser Bergensbanen Hønefoss - Bergen og strekningen via Drammen samt den kommende Ringeriksbanen Sandvika - Hønefoss.

Siste nytt om trafikkpakken 

Strekningene i trafikkpakken