Trafikkpakke Sør

Trafikkpakken omfatter fjerntogene på Sørlandsbanen fra Oslo S via Kristiansand til Stavanger, lokaltog på Strekningen Stavanger - Sandnes - Egersund og Regiontog på Arendalsbanen.  Kontrakt for trafikken på strekningen er inngått med GoAhead AS og trafikkstart med ny operatør er 15.desember 2019.

Go Ahead er tildelt kontrakten på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen

Trafikkavtalen med Go Ahead er signert

 Lokaltog ved Mariero holdeplass mellom Stavanger og Sandnes. (Foto: Njål Svingheim)

Prosessen

Jernbanedirektoratet har utformet en anskaffelsesprosedyre som etterstreber åpenhet for alle tilbydere, rettferdighet og som overholder prinsippene om åpenhet og likebehandling og i henhold til EF 1370/2007. Tidspunktene som er indikert nedenfor reflekterer tidsplanen slik den nå ligger, og det kan komme endringer.

  • Kunngjøring: 3. februar 2016
  • Informasjons- og samrådsmøte: 10. mars 2016
  • Etablering av generell prekvalifiseringsordning: 1. april 2016
  • Utsendelse av konkurransegrunnlag (ITT): 12. oktober 2017
  • Frist for innsendelse av tilbud: 1. mars 2018
  • Kontraktsignering: oktober 2018 (revidert)
  • Trafikkstart: 15.desember 2019 (revidert)