Midlertidig tilskudd til buss- og båtruter

Jernbanedirektoratet forvalter ordningen med midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19. 31.januar 2022 ble forskriften endret.

«Samferdselsdepartementet endret 31. januar 2022 Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19.

Dette medfører at operatørene gis en ny mulighet til å søke om tilskudd for desember 2021. Det åpnes nå også for å søke om tilskudd for perioden januar-mars 2022, så lenge myndighetspålagte smitteverntiltak faktisk gjelder.

  • Søknadsfrist for desember 2021 er 21. februar 2022
  • Søknadsfrist for januar 2022 er 21. februar 2022
  • Søknadsfrister for perioden februar-mars er tre uker etter månedens utløp

Lenke til forskriften: Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19 - Lovdata

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Utbetalte tilskudd

Skjema med oversikt over utbetalte tilskudd for perioden juni 2020 - februar 2022

Se også:

Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av kommersielle buss- og båtruter som følge av utbruddet av Covid-19 (lenke)

Her kan du lese fakta om ordningen og historikken knyttet til prosessene ved behandling av søknadeer om tilskudd. (lenke).