Midlertidig tilskudd til togruter

I tabellen under finnes oversikt over utbetalinger av ekstra støtte til togselskapene som følge av utbruddet av Covid-19.

Tilleggsvederlag 2021:
(alle tall i 1000 kr)

 

Tillleggsvederlag 2020:

Klikk på tabellen for større versjon.

Merknad: Dette er foreløpige tall som skal avregnes etter revisjon av regnskapene. 

Avtalene som ligger til grunn finner du under gjeldende avtaler.
Gjeldende avtale med togselskapene.

For ekspressbussordningen kan du se her:
Midlertidig tilskudd til buss- og båtruter (jernbanedirektoratet.no)