Prekvalifisering

Togselskaper som ønsker å motta konkurransegrunnlaget og eventuelt delta i konkurransen må prekvalifisere seg. Prekvalifisering har til hensikt å begrense antallet tilbydere til kun å omfatte seriøse selskaper.

Søkende selskaper må ha:

  • En sunn finansiell og økonomisk stilling
  • Et tydelig selskapsmessig skille mellom beskyttet virksomhet og konkurranseutsatt virksomhet
  • Tillatelse til å drive jernbanevirksomhet i Norge, eller kunne sannsynliggjøre at det vil kunne få slik tillatelse
  • Kompetanse og kapasitet til å levere persontransporttjenester på jernbane
  • Erklæring fra eier(e) som står bak søknaden dersom søker er et planlagt eller nyetablert selskap.

Kvalifikasjonsordningen kunngjøres i Doffin/TED.

Om prekvalifiseringen

Prekvalifiserte tilbydere får tilgang til veiledende markedsinformasjon om de strekningene som er besluttet konkurranseutsatt.

Jernbanedirektoratet har utformet en anskaffelsesprosedyre som etterstreber åpenhet for alle tilbydere, rettferdighet, og som overholder prinsippene om åpenhet og likebehandling og i henhold til EF 1370/2007.

Vedlegg: Kvalifikasjonsgrunnlag

Lenke til prekvalifiseringen på Doffin (norsk kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser):
https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-301333

Lenke til prekvalifiseringen på TED (Tenders electronic daily):
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102765-2020:TEXT:EN:HTML