Hjem Aktuelt Tunnelstudiet gir bedre samhandling og kompetanse om tunneler

Tunnelstudiet gir bedre samhandling og kompetanse om tunneler

NTNU tilbyr Tunnelstudiet til alle som jobber med ulike fagområder innen samferdsel.

Professor Amund Bruland har vært med siden oppstarten i 2008, og mener dette studietilbudet gir deltakerne fra ulike områder innen tunnelbransjen en unik mulighet til å øke sin kunnskap om samferdselstunneler.

– Noe av det viktigste vi gjør før oppstart er å sette sammen tverrfaglige grupper, sier Bruland. Vi passer på at vi fordeler søkere basert på for eksempel faglig bakgrunn, alder og erfaring, samt kjønn og geografisk plassering. Til nå har vi klart det veldig bra, og opplever at det er god stemning og godt samarbeid innad i gruppene. En ekstra bonus for deltakerne er et utvidet faglig nettverk, både med andre deltakere, med fagfolk fra NTNU og foredragsholdere fra bransjen selv.

De fem samlingene foregår i fem byer i Norge, slik at man kan dra på befaringer til aktuelle tunnelprosjekter. Oppstarten er normalt i januar i Oslo og den avsluttende samlingen legges i november til Trondheim. Sted for de andre samlingene kan variere, for tiden går de i Bergen, Stavanger og Tromsø.

Ved kursoppstarten for et nytt kull får vi ofte besøk av nasjonale ledere innen samferdsel som snakker om dagens og framtidens utfordringer knyttet til tunneler i Norge og hvor viktig det er med samhandling og økt kompetanse.

I år var det vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fra Statens vegvesen som snakket om «Vegtunneler for fremtiden». Hun fortalte at tunneler blir stadig mer komplekse, spesielt i byområder, og at dette krever god planlegging med drift- og brukerperspektivet i fokus. God mobilitet, oppetid og bærekraft er også viktige tema når man bygger tunneler, sier Dahl Hovland.

Professor Amund Bruland, NTNU og Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens Vegvesen.

«Tunneler blir stadig mer komplekse, spesielt i byområder, og dette krever god planlegging»

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen

Gruppen var på befaring på Fornebubane-prosjektet. Der fikk vi en omvisning av anleggsleder Øyvind Rem fra Implenia Norge AS, men først fikk vi en orientering om prosjektet. Rem fortalte om status for prosjektet generelt, litt om geologi og injeksjonsstrategi.

Den siste dagen på samlingen kom Stine Undrum, utbyggingsdirektør i Bane NOR, og snakket om «Jernbanetunneler for fremtiden».
– Tunnelstudiet er en svært viktig arena for hele tunnelbransjen, sier Undrum. Det skal bidra til økt samhandling mellom ulike tunnelmiljøer for å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt. Helhetstenkning og tverrfaglig forståelse står sentralt i studiet og det er også fokus på at drift og vedlikehold må hensyntas i plan- og byggefasen.

May-Britt Sæter (f. v.) og Odd-Andre Rustad fra Bane NOR deltok i diskusjoner med studentene på samlingen. Her sammen med Stine Undrum, utbyggingsdirektør, Bane NOR og Professor Amund Bruland, NTNU.

«Tunnelstudiet er en svært viktig arena for hele tunnelbransjen»

Stine Undrum, utbyggingsdirektør Bane NOR

Programkomiteen for Tunnelstudiet består av Oddvar Kaarmo fra Statens vegvesen, Odd-André Rustad fra Bane NOR, Olav Amund Myklebust fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Svein Tore Drevsjø, byggeleder fra Fornebubanen, samt professor Amund Bruland og studierådgiver Nina Lødøen fra NTNU. Komiteen samles med jevne mellomrom og setter opp program for de kommende samlingene basert på hovedtemaene drift og vedlikehold, planlegging, bygging og rehabilitering og sikkerhet. Gjeldende regelverk og forvaltning av tunneler er gjennomgående tema på alle samlingene. Tunnelstudiet har et stort antall forelesere som bidrar år etter år, samtidig som det er en viss fornyelse i takt med aktuelle tunnelprosjekter og -tema.

Kunnskapsbasen for Tunnelstudiet er i stor grad erfaringsbasert, noe som også gjenspeiles i systematisk bruk av gruppearbeid på samlingene og oppgaveskriving mellom samlingene.

Ønsker du mer informasjon om Tunnelstudiet og hvordan du kan søke om å få delta kan du kontakte professor Amund Bruland eller studierådgiver Nina Lødøen ved NTNU.