Jernbanedirektoratet Om direktoratet

Om direktoratet

Jernbanedirektoratet skal nå overordna mål om ein effektiv, sikker og miljøvennleg jernbanesektor.