Jernbanedirektoratet Metoder og standarder

Metoder og standarder

Jernbanedirektoratet bruker ulike standarder og analyse- og metodeverktøy fra mange ulike fagområder når vi utreder løsninger for transportbehovet i samfunnet. På denne siden har vi samlet noen av metodene, standardene og verktøyene vi bruker.

Modeller

Metoder og analyseverktøy for transportsektoren

Vei og jernbaneFoto: Øystein Grue

ntpmetode

ntpmetode gir deg innsikt i kunnskapsgrunnlag og analyseverktøy som utarbeides og videreutvikles på oppdrag fra transportvirksomhetene innenfor fagfeltene samfunnsøkonomi og transportanalyse.