Utredninger

Jernbanedirektoratet arbeider kontinuerlig med å utrede den videre utviklingen av jernbanen. Jernbanen har en viktig rolle i transportsystemet og direktoratet utreder hvordan vi kan styrke denne ytterligere som en arealeffektiv og miljømessig god løsning for samfunnet.

Direktoratets utredninger skjer dels på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og dels også eget initiativ. Utredningene har fokus på å finne gode løsninger på transportbehovet i et geografisk marked. 

Søk etter utredninger i dokumentarkivet