Mulighetsstudier

Mulighetsstudier er utredninger som skal bringe fram flere eller nye ideer til måter å løse et behov eller et problem på.

En mulighetsstudie er noe enklere i formen enn en konseptvalgutredning, selv om den inneholder mange av de samme elementene. Den inneholder overordnede vurderinger av nytte, kostnader, trasévalg og kapasitet.