Jernbanedirektoratet Utredninger Mulighetsstudie for Heggstadmoen
Flyfoto Heggstadmoen

Mulighetsstudie for Heggstadmoen

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet fått utarbeidet en mulighetsstudie for Heggstadmoen og levert en endelig anbefaling om lokalisering og utforming av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

Om utredningen

  • Departementet ba Jernbanedirektoratet om å gjennomføre en mulighetsstudie for Heggstadmoen i 2020, hvor direktoratet leverer en endelig anbefaling om lokalisering og utforming av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen til departementet.
  • Departementet ba samtidig om en kvalitetssikring av kostnadene på KS1-nivå.
  • Mulighetsstudien ble utført av Bane NOR.
  • Utredningen ble levert desember 2020.

En del tema og konsekvenser var ikke beskrevet i den forenklede utredningen «Tilleggsutredning Torgård». Disse forholdene er vektlagt i den foreliggende mulighetsstudien. Det er forhold som jernbanetekniske løsninger, støy og trafikale forhold, samt en kvalitetssikring av kostnadene på KS1-nivå.

Mulighetsstudien for Heggstadmoen som nå er utført av Bane NOR viser en forventet kostnad på 2 344 mill. kroner for alternativ 1. For alternativ 2 er forventet kostnad beregnet til 2 450 mill. kroner, begge alternativer i 2019-kroner.

Jernbanedirektoratets endelige anbefaling 

Jernbanedirektoratet anbefaler at videre planlegging tar utgangspunkt i en samlet godsterminal på Heggstadmoen. En utvidelse av terminalen på Heggstadmoen kommer bedre ut når det gjelder investeringskostnader og samfunnsøkonomisk analyse. En utvidelse på Heggstadmoen vil kunne være en videreutvikling av dagens infrastruktur og være et mindre tiltak enn en ny terminal på Torgård. På flere måter oppfyller dette kravene som er omtalt i grunnlaget for arbeidet med NTP 2022–2033 fra Samferdselsdepartementet.

Jernbanedirektoratets endelige anbefaling ble sendt ut på høring med  høringsfrist 15. februar 2021.

Last ned utredning

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.