Jernbanedirektoratet Utredninger Tilleggsutredning Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen
Godsterminal på Brattøra i Trondheim

Tilleggsutredning Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en oppdatert samfunnsøkonomisk analyse av en nedskalert løsning for ny godsterminal på Torgård sør for Trondheim.

Foto: Njål Svingheim

Om utredningen

  • I 2015 ble det presentert planer for nytt logistikk-knutepunkt og godsterminal på Torgård med gjennomkjøring for godstogene. Forslaget innebar blant annet en lengre tunnel gjennom Vassfjellet for godstog sørfra. Les mer om utredningen fra 2015.
  • I 2017 fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en tilleggsutredning med en nedskalert løsning for godsterminal på Torgård der blant annet den åtte  kilometer lange tunnelen var tatt ut av prosjektet.
  • Tilleggsutredningen ble levert mars 2019.

Forenklet utredning av Heggstadmoen terminal

I arbeidet med å vurdere en nedskalert løsning for terminal på Torgård har Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR sett nærmere på om det kan være andre aktuelle løsninger til en lavere kostnad. Den nedskalerte terminalløsningen på Torgård anslås på koste om lag 4,5 milliarder kroner.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har gjennom dette arbeidet vist at en videre utbygging av eksisterende terminal på Heggstadmoen vil kunne svare ut behovene for godstrafikken til en langt lavere kostnad.

Utvidelse på Heggstadmoen vil kunne gi en dobling av dagens godskapasitet på terminalene i Trondheim og anslås å koste 1,78 milliarder kroner.

Last ned utredning

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.