Jernbanedirektoratet Jernbanen i Norge

Jernbanen i Norge

Jernbanen spiller en viktig rolle i transportsystemet. Jernbanedirektoratet har ansvaret for å ivareta den langsiktige utviklingen av transporttilbudet på jernbanen.

Jernbanenettet i Norge

Her finner du et interaktivt kart over jernbanenettet i Norge. Se alle de ulike banestrekningene og les mer om hver enkelt strekning.

Elektronisk tog under overgangsbroNjål Svingheim

Nyheter om jernbanen

I Jernbanemagasinet setter vi jernbanen på dagsordenen, og du får nyheter om de viktigste aktiviteter på jernbanen i Norge.

Gå til Jernbanemagasinet.

Tog ved Norsk jernbanemuseum

Historie om jernbanen

Norsk jernbanemuseum har en unik samling fra norsk jernbanehistorie. Museet ligger på Hamar og har eksistert siden 1896.

Gå til museets nettsted.