Jernbanedirektoratet Jernbanen i Norge Tall og fakta om jernbanen

Tall og fakta om jernbanen

Her får du tall, fakta og statistikk om jernbanen i Norge.

Nøkkeltall for infrastruktur

Tallene er hentet fra Bane NOR og er fra 2022.

Bane
4196 km
Elektrifisert
2456 km
Enkeltspor
3900 km
Dobbeltspor
296 km
Bruer
2638
Tuneller
740
Stasjoner
335
Planoverganger
3414

Antall reiser med tog

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og viser antall reiser (1000) med tog innenlands og over grensen fra 2018 til 2022.

2018
77 732
2019
80 402
2020
42 599
2021
41 401
2022
66 695

Trafikktall for godstransport

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og viser innenlands og grenseoverskridende transportmengde for godstog i tonn (1000) fra 2018 til 2022.

2018
35 231
2019
34 562
2020
36 822
2021
37 550
2022
33 496

Tidligere statistikk