Jernbanedirektoratet Jernbanen i Norge Nøkkeltall for banestrekningene

Nøkkeltall for banestrekningene

Her finner du en oversikt med nøkkeltall for hver banestrekning per 1. januar 2023.

ElektrifisertBanenavnKmKm
dobbeltspor
BroerTunnelerPlan-
overganger
Stasjoner
xAlnabanen51
xAlnabru-Loenga7
xArendalsbanen36173448
xAskerbanen171713111
xBergensbanen37121714814833
xBratsbergbanen474120462
xBrevikbanen11145
xDovrebanen485163464223728
xDrammenbanen4141258216
xFollobanen22221-****
xFlåmsbana20221388
xGardermobanen64642753
xGjøvikbanen12427977522
xHovedbanen68205721321
xKongsvingerbanen115656113
Meråkerbanen70521444
Nordlandsbanen72731515666843
xNumedalsbanen*30539
xOfotbanen39523385
xRandsfjordbanen**54231612
Raumabanen11410651794
xRoa–Hønefossbanen3227348
Rørosbanen383281644626
xSkøyen–Filipstad21
Solørbanen94321182
xSpikkestadbanen141055
Stavne–Lengenbanen601121
xSørlandsbanen5461550819011945
xTinnosbanen9175172
xVestfoldbanen130576915629
xØstfoldbanen vestre linje16963118176023
xØstfoldbanen østre linje***554325711
Sun offentlig jernbanenett422231826187253432334

*Numedalsbanen: Strekningen Kongsberg–Flesberg, 30 km ( fra Kongsberg km 99,37 til like forbi Flesberg km 129,82) er definert som «skifteområde», men tall fra strekningen er tatt med i oversikten da banen har regulær godstrafikk.

**Randsfjordbanens nordlige del: Strekningen Hønefoss–Hensmoen (Spenncon sidespor)  er definert som sidespor, men tall fra strekningen er med i oversikten da banen har regulær godstrafikk (strekningen er 10 km).

***Østfoldbanen østre linje: Strekningen Rakkestad–Sarpsborg (23 km) er ikke tatt med som bane med regulær trafikk da det for tiden ikke er faste togruter på strekningen.

****Follobanen: Selve Follobanen har ingen stasjoner, men togene bruker Oslo S (Hovedbanen) og Ski stasjon (Østfoldbanen).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.