Organisering av jernbanen

I mai 2015 presenterte regjeringen en ny jernbanereform som et steg mot et bedre jernbanetilbud for passasjerer og godsnæringen. Nå som Jernbanedirektoratet har blitt virkelighet og flere nye selskaper er stiftet, ønsker vi å gi deg en oversikt over hvordan det hele er satt sammen.

Les mer om jernbanesektoren

4209

km jernbanenett i Norge

Jernbanestatistikk

73,8

millioner togpassasjerer i 2015

Statistikk persontransport

31,5

millioner tonn gods

Jernbanestatistikk