Tog RomsdalenFoto: Leif Olestad

Dette gjør Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet skal nå overordnede mål om en effektiv, sikker og miljøvennlig jernbanesektor. Jernbanedirektoratet skal ivareta den strategiske, helhetlige og overordnede koordineringen og planleggingen av jernbanesektoren.

Jernbanenettet i Norge

Her finner du et interaktivt kart over jernbanenettet i Norge. Se alle de ulike banestrekningene og les mer om hver enkelt strekning.

Siste nytt fra Jernbanedirektoratet