Organisering av jernbanen

Jernbanesektoren i Norge består av Jernbanedirektoratet, infrastrukturforvalteren Bane NOR, togselskapene og en rekke entreprenører. Jernbanedirektoratets oppgave er å samordne og styre sektoren og å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet.

Les mer om jernbanesektoren

4208

km jernbanenett i Norge

Jernbanestatistikk

77,7

millioner togpassasjerer i 2018

Statistikk persontransport

35,2

millioner tonn gods

Jernbanestatistikk