Jernbanedirektoratet Jernbanemagasinet

Jernbanemagasinet

I Jernbanemagasinet får du saker som setter jernbanen på dagsorden og som belyser viktige utviklingstrekk for jernbanen og kollektivtrafikken. Se siste saker på denne siden eller velg saker innen de ulike kategoriene.

Blixtunnelen har to tunnelløp, og arbeidene vil gjennomføres i ett løp om gangen slik at togene hele tiden kan benytte tunnelen i en retning.
Infrastruktur, Persontrafikk

Blixtunnelen utbedres

Bane NOR gjennomfører i perioden fra 15. april og til desember omfattende arbeider i Follobanens tunnel, Blixtunnelen. Tunnelen har to løp og utbedringsarbeidene gjøres i ett tunnelløp om gangen for å begrense ulempene for togtrafikken mest mulig.

Framsider Jernbanemagasinet

Arkiv av papirutgavene

Jernbanemagasinet har eksistert siden 2004. I november 2022 kom siste papirutgave av magasinet ut. Tidligere papirutgaver av finner du som PDF-filer i arkivet vårt.

Kontakt oss

Har du tips til saker? Eller ønsker å gi oss andre tilbakemeldinger?

Send en e-post til Jernbanemagasinet.