Strategiar og trendar

Jernbanen sin infrastruktur skal halde lenge, og med godt vedlikehald kan tunellar og togskjener vare i 50–100 år. Det er derfor viktig at vi utviklar jernbanen i eit langsiktig perspektiv.

Strategiar

Jernbanedirektoratet har laga fleire strategiar som ser på den langsiktige utviklinga av jernbanen.

Trendar