Jernbanedirektoratet Jernbanen i Norge Strategiar og trendar Helhetlig strategi for utvikling av togtilbudet

Helhetlig strategi for utvikling av togtilbudet

Jernbanedirektoratet har utarbeidet Helhetlig strategi for utvikling av togtilbudet. Strategien ble laget i mars 2023 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, som del av det faglige grunnlaget til Nasjonal transportplan 2025–2036. 

Jernbanedirektoratet har tatt utgangspunkt i planer og ambisjoner fra tidligere rulleringer av Nasjonal transportplan (NTP). I tillegg har vi vurdert nye vurderinger av utfordringer, behov og forutsetninger for utvikling av togtilbudet. Endrede rammevilkår slik som skjerping av klima- og miljøpolitikken​, usikkerhet rundt framtidig etterspørsel og redusert økonomisk handlingsrom har vært førende.   

Formålet med strategiarbeidet var å komme fram til en plan som gir høy måloppnåelse, og som utnytter jernbanens potensial best mulig innenfor de forutsetningene som gjelder. Strategien for utvikling er delt i to.  

Strategi del 1: kort og mellomlang sikt

Første del tar for seg hvordan direktoratet ønsker å utvikle togtilbudet på kort og mellomlang sikt, det vil si i NTP-perioden 2025–2036. Dette ble avstemt mot de plantekniske rammene og Jernbanedirektoratet og Bane NORs forslag til prioriteringer til NTP 2025–2036. Hovedtrekkene er at vi mener ressursbruken bør rettes mot å bedre driftsstabiliteten, forbedre kvaliteten og utvikle tilbudet gjennom mindre forbedringer, samtidig som noen nye effektpakker kan startes opp.  

Strategi del 2: lengre sikt

Andre del tar for seg ambisjoner på lengre sikt, det vil si ut over NTP-perioden og frem mot 2050. Jernbanedirektoratet anbefaler at togtilbudet utvikles til å kunne ta en større rolle i transportsystemet fremover. Vi peker på en ny rikstunnel for jernbanen som et viktig veivalg for å tilrettelegge for dette.    

Last ned strategien

Se også

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.