Vy-tog Tønsberg stasjon

Nasjonal transportplan 2025–2036

Jernbanedirektoratet og Bane NOR anbefaler fire hovedprioriteringer i neste Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036.

Foto: Njål Svingheim

Jernbanedirektoratet og Bane NOR leverte en oppdatert prioritering til Samferdselsdepartementet den 3. oktober 2023. Første prioriteringsforslag ble levert 31. mars 2023, siden den gang er kostnader korrigert og nye kunnskapsgrunnlag lagt til grunn. Hovedtrekkene i prioriteringene er uendret fra mars. 

Fire hovedprioriteringer

  • Styrke tilbudet rundt de store byene.
  • Styrke kapasiteten for godstransport på lenge strekninger.
  • Fullføre igangsatt tilbudsutvikling.
  • Bevilge betydelig mer til vedlikehold og fornyelse av dagens infrastruktur.