Vy-tog Tønsberg stasjon

Nasjonal transportplan 2025–2036

Regjeringen legger opp til en fortsatt satsing på jernbanen i årene 2025-2036, med stor vekt på drift, vedlikehold, fornyelse og mindre investeringstiltak.

Foto: Njål Svingheim

I de første seks årene, det vil si perioden 2025–2036, skal det ferdigstilles en rekke pågående utbyggingsprosjekter som vil gi store tilbudsforbedringer. I takt med at dette ferdigstilles og settes i drift, trappes midlene til vedlikehold og fornyelse opp. Samtidig legger regjeringen opp til å sette i gang flere nye investeringer, og rigge jernbanen for å møte fortsatt vekst. 

Regjeringens prinsipper for utvikling av transportsystemet: 

  • Vi skal ta vare på det vi har, 
  • vi skal utbedre der vi kan, og utnytte kapasiteten i eksisterende infrastruktur og transporttilbud bedre, og 
  • vi skal bygge nytt der vi må. 

Fakta om NTP 2025–2036

  • Regjeringen Støre la fram Nasjonal transportplan 2025–2036 den 22. mars 2024.
  • Den økonomiske rammen for alle transportformål i hele perioden er 1308 milliarder kroner. 40 prosent av dette skal gå til drift, vedlikehold, fornyelse og mindre investeringer i transportsystemet. 34 prosent er planlagt til store investeringer. 
  • Den økonomiske rammen til jernbaneformål er 437 milliarder kroner. Her er hele 47 prosent planlagt til drift, vedlikehold, fornyelse og mindre investeringer og 35 prosent til store investeringer. 

Underlagsdokumenter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.