Jernbanedirektoratet Utredninger Nasjonal transportplan (NTP)

Nasjonal transportplan (NTP)

Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens strategi, plan og oppdrag for transportsektoren de neste 12 årene. Hvert fjerde år leverer Jernbanedirektoratet et faglig grunnlag for NTP til Samferdselsdepartementet.

Hva er Nasjonal transportplan (NTP)?

  • Overordnet mål for NTP er å at Norge skal ha et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.
  • NTP er en samlet plan for utviklingen av transportsystemet i Norge og omhandler alle transportformer.
  • Samferdselsdepartementet (SD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) lager NTP på bakgrunn av faglige anbefalinger fra transportvirksomhetene.
  • Transportvirksomhetene er Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og Nye Veier AS.
  • Transportvirksomhetene utarbeider det faglige grunnlaget til planen, og foreslår prioritering av de økonomiske midlene innenfor rammer gitt av SD og NFD.
  • NTP er delt i to seksårsperioder der ambisjonene for den første seksårsperioden er omtalt konkret.
  • Regjeringen legger fram NTP som en Stortingsmelding for Stortinget.
  • Gjeldende NTP er for årene 2022–2033.
  • Vanligvis rullerer disse planene hvert fjerde år, men denne gangen er arbeidet fremskyndet med ett år, slik at neste plan vil gjelde for 2025–2036.
  • Regjeringen legger fram NTP 2025–2036 våren 2024.