Bygging av jernbane

Nasjonal transportplan 2022–2033

Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 er den gjeldende planen for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.

Foto: Njål Svingheim

Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og -tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

I NTP 2022–2033 var et hovedtema «mer for pengene». Regjeringen innførte porteføljestyring av de prosjektene/effektpakkene som var prioritert i NTPs første seksårsperiode. Et annet hovedtema var satsing på ny teknologi, med mål om at nye teknologiske løsninger skal bidra til kutt i utslipp og i kostnader. 

Fakta om NTP 2022–2033

Regjeringen Solberg la fram Nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 den 19. mars 2021. Les stortingsmeldingen.

Stortinget behandlet NTP 2022–2033 i juni 2021. Det ble fattet ni vedtak i forbindelse med stortingsbehandlingen. Selve meldingen om NTP ble vedlagt protokollen. Saken er ferdig behandlet. Les Stortingets behandling og vedtakene.

Leveranser til NTP 2022–2033