Jernbanedirektoratet Nyheter NTP 2022–33: Mer jernbane for pengene

NTP 2022–33: Mer jernbane for pengene

Jernbanedirektoratet har nå oversendt sitt svar på hvordan jernbanen skal sikre mer jernbane for pengene og en effektiv ressursbruk som grunnlag for neste nasjonal transportplan. Realisering av effekter underveis og hvordan vi kan få til en mer effektiv bruk av eksisterende og nye infrastruktur er blant stikkordene.

Besvarelsen fra Jernbanedirektoratet kommer som følge av Samferdselsdepartementets bestilling til alle transportetatene om en gjennom og beskrivelse av hvordan virksomheten sikrer mer infrastruktir for pengene og en effektiv ressursbruk gjennom å redusere kostnader og å øke nytten for samfunnet. 

Effektivisering av jernbanesektoren har to dimensjoner:

  1. Å identifisere de riktige tiltakene som gir mest effekt for kundene og samfunnet. I besvarelsen på oppdrag 1 er det foretatt en gjennomgang av inneværende portefølje og identifisert flere effekter som kan realiseres underveis. Videre er det foretatt en gjennomgang av noen av prosjektene og vurdert om målene for tilbudsforbedring kan nås gjennom enklere og billigere tiltak, slik at det oppnås tilnærmet samme effekt for markedet/samfunnet.
  2. Å drifte, planlegge og bygge infrastrukturen så kostnadseffektivt som mulig og slik at nytten blir størst mulig. I besvarelsen er 37 prosjekter fra inneværende portefølje grundig gjennomgått og det er sett på muligheter for økt nytte og kostnadsbesparing. Arbeid med å identifisere kostnadsdrivere og optimalisere alt fra planlegging og bygging til drift, vedlikehold og fornyelse av jernbanen er under kontinuerlig utvikling.
Bygging av jernbaneFoto: Njål Svingheim
Økt nytte og kostnadsbesparing står sentralt i arbeidet med neste NTP.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.