Jernbanedirektoratet Utredninger Vurderinger av trender, drivkrefter og perspektiver i transportsektoren
Arna-Stanghelle, tog og veg

Vurderinger av trender, drivkrefter og perspektiver i transportsektoren

Rapporten gir oversikt over ulike drivkrefter og trender som har konsekvenser for framtidens etterspørsel og tilbud i transportsektoren, og vurderer disse i ulike perspektiver.

Foto: Øystein Grue

Om rapporten

  • Menon Economics har utarbeidet rapporten på oppdrag for Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen.
  • Rapporten er et kunnskapsgrunnlag for transportvirksomhetene i NTP-arbeidet.

Rapporten gir innsikt om mulige endringer transportsektoren står overfor. Rapporten gir kunnskap om utfordringer for sektoren og hvilke behov for følsomhetsanalyser usikkerheten i trendene gir. Videre bidrar kunnskapsgrunnlaget til å svare ut oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet og til å forstå fokusområder som transportsektoren bør arbeide med videre.

Last ned rapport