Jernbanedirektoratet Jernbanen i Norge Sikkerhet på jernbanen

Sikkerhet på jernbanen

Jernbanen er en av de tryggeste transportformene vi har, og norsk jernbane er blant de sikreste i Europa. Jernbanedirektoratet følger opp sektorens samlede innsats innen sikkerhet og beredskap, slik at vi opprettholder og styrker sikkerhetsnivået.

Hver enkelt aktør har ansvar for sikkerhet ved egne aktiviteter. Samtidig finnes såkalte delte risikoer, og derfor er samhandling mellom aktørene grunnleggende for å ha kontroll på all risiko.

Jernbanen som system

Vi kan gruppere jernbanen som system inn i:

  • Togfremføring: kjøring av passasjertog, godstog eller arbeidsmaskiner. Det er i dag rundt ti togselskaper som har tillatelse til å kjøre tog på det nasjonale jernbanenettet. I tillegg kommer deres leverandører:
    • virksomhet som tilbyr togmateriellet
    • virksomhet som tilbyr vedlikehold av togmateriellet
  • Forvaltning av jernbaneinfrastruktur (baner, skinner, signalanlegg, strømforsyning osv.) og eiendommer (stasjoner, terminaler osv.).
  • Trafikkstyring

I Norge er det kun Bane NOR som har sikkerhetssertifikat som jernbaneinfrastrukturforvalter. I tillegg er det jernbaneinfrastruktur som ikke-statlig (vesentlig sidespor) samt museums- og hobbypreget virksomhet som inkluderer jernbaneinfrastruktur.

Koordinering og samhandling

Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvaret for at sektorens samhandling fungerer. Direktoratet har delegert hovedansvaret for å koordinere arbeidet med sikkerhet og beredskap til Bane NOR. Koordinering krever aktiv samhandling og informasjonsutveksling mellom aktørene, i den forbindelse samarbeid om systematisk læring og forbedring. Det kan typisk være involvering i risiko- og beredskapsanalyser, beredskapsplaner og -øvelser, og oppfølging av uønskede hendelser.

Denne samhandlingen er forankret i avtalen om sportilgang mellom Bane NOR og togselskapene.

Omforent risikobilde

Koordinering og samhandling forutsetter at det er et omforent risikobilde, som Bane NOR har ansvaret for.

Risikobildet skal reflektere type fare og lokasjon og være basert på risikovurderinger og hendelser. Det skal være oppdatert, omforent og tilgjengelig for jernbanesektorens aktører i deres arbeid med sikkerhet og beredskap.

Roller

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.