Jernbanedirektoratet Utredninger Konseptvalgutredninger (KVU)

Konseptvalgutredninger (KVU)

For statlige prosjekter med antatt kostnad på over en milliard kroner skal det gjennomføres en Konseptvalgutredning (KVU). Dette er en faglig utredning som tar for seg alternative måter å løse et problem på.

En KVU gjennomføres etter Utredningsinstruksen og skal legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak. Tiltaksforslagene skal følge 4-trinnsmetodikken: 1) finne alternativer 2) optimere 3) ombygging 4) nybygging. 

Vi gjennomfører KVUer på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. KVUer har en bred tilnærming til behovet som skal løses og legger stor vekt på involvering av berørte parter.

Flere konseptvalgutredninger

Eldre konseptvalgutredninger

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.