Jernbanedirektoratet Utredninger KVU Bedre nettdekning langs jernbanen
Illustrasjon på nettdekning i et tog

KVU Bedre nettdekning langs jernbanen

Jernbanedirektoratet har utredet alternative løsninger for bedre nettdekning langs jernbanen. Utredningen anbefaler en strekningsvis forbedring og forsterkning av eksisterende mobilnett langs jernbanen som på sikt vil gi god brukeropplevelse, også i de fleste tunneler.

Illustrasjon: Berit Sømme

Om utredningen

  • Konseptvalgutredningen er utarbeidet av Jernbanedirektoratet etter en bestilling fra Samferdselsdepartementet.
  • Anbefalingene om bedre nettdekning inngår i arbeidet med beslutningsunderlag for neste Nasjonal transportplan, det vil si perioden 2022–33.
  • Utredningen ble levert september 2020.

Bedre nettdekning forventes å forbedre reiseopplevelsen ved at de reisende som ønsker å benytte pad, lap-top eller mobiltelefon kan gjøre det med en bedre brukeropplevelse enn det som er tilfelle i dag.

Utredningen skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om det videre arbeidet. Anbefalingen er en strekningsvis forbedring av eksisterende mobilnett.

Mange jernbanestrekninger har dekningsutfordringer fordi jernbanen går gjennom områder hvor det normalt ikke er befolkning. Flesteparten av de eksisterende jernbanetunnelene er ikke tilrettelagt for mobildekning. Så mye som 43 prosent av jernbanenettet har det som kan kategoriseres som dårlig mobilnettkapasitet i dag. Selv om det tilsynelatende er dekning i mobilnettoperatørenes mobilnett, så er ikke den dimensjonerte kapasiteten i nettene nødvendigvis tilstrekkelig for at så mange reisende som befinner seg inne i et tog kan benytte sin smarttelefon med en god nok brukeropplevelse.

Videre er om lag 42 prosent av mobilnettet er for svakt dimensjonert for å kunne håndtere mange reisende som bruker sin mobile enhet aktivt. Bare resterende 15 prosent av jernbanenettet kan tilby det som kan kategoriseres som god nok dekning. Denne utredningen tar for seg konsepter som i ulik grad bidrar til å forbedre nettdekningen på jernbanestrekningene i Norge.

Last ned utredning