Jernbanedirektoratet Utredninger KVU FRMCS – Fremtidig togkommunikasjonssystem for jernbane

KVU FRMCS – Fremtidig togkommunikasjonssystem for jernbane

Jernbanedirektoratet har utredet framtidig kommunikasjonssystem for jernbane. Dagens kommunikasjonssystem, GSM-R, vil nå sin levetid i løpet om lag ti år og må erstattes, og det kommer en ny europeisk standard for kommunikasjonssystem på jernbane, FRMCS.

Foto: Øystein Grue

Om utredningen

  • Samferdselsdepartementet (SD) ga Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en konseptvalgutredning for framtidig kommunikasjonssystem på jernbane. 
  • Hensikten med utredningen er å gi departementet et grunnlag for å beslutte hvilke prinsipielle løsninger som skal legges til grunn for togfremføringsrelatert kommunikasjon ved neste generasjons togkommunikasjon i Norge.
  • Utredningen ble levert til SD september 2023, og var på høring til november 2023.

Togkommunikasjonssystemet (togradiosystemet) er en kritisk tjeneste for togframføring og sikrer kommunikasjon mellom fører av toget, trafikkstyrer og personell i sporet. Dagens løsning basert på GSM-R, nærmer seg slutten av levetiden. 

Kommunikasjonsbehov til og fra tog kan deles i tre formål:  

  1. Virksomhetskritisk kommunikasjonsbehov (togkommunikasjon)
  2. Kommunikasjonsbehov for overvåkning, drift og vedlikehold av tog og infrastruktur​
  3. Kommunikasjonsbehovet til de reisende

Utredningen omfatter primært togkommunikasjonsfunksjonen. Dagens togkommunikasjonstjeneste GSM-R er basert på 2G-teknologi. Systemstøtten for 2G vil opphøre tidlig på 2030-tallet. På oppdrag fra EU/ ERA utvikler UIC neste generasjons togkommunikasjonssystem, FRMCS for Europa. FRMCS vil være basert på standardiserte 5G-løsninger. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å benytte FRMCS-standarden når den kommer. Standarden er under utvikling og vil utvikles frem til ca. 2026.  

FRMCS som togkommunikasjonssystem vil avløse GSM-R som bærer for togfremføringsrelatert kommunikasjon mellom trafikkstyringssentral og operative enheter langs sporet. Etablering av FRMCS kan også legge til rette for andre kommunikasjonsbehov mellom tog og omverdenen. 

Det prosjektutløsende behovet er formulert som:

Det er behov for å erstatte dagens kommunikasjons-system for jernbane, GSM-R, med FRMCS for å kunne opprettholde dagens person- og godstransport.

Alternativer og anbefalt løsning

Det ble i alt vurdert seks alternativer for innføring av nytt togradiosystem, FRMCS i Norge. Noen alternativer innebærer at Bane NOR bygger ut et eget 5G-nett til bruk for FRMCS, noen alternativer var basert på kjøp av kommunikasjon av dagens mobilnettoperatører og noen alternativer kombinasjon av disse.

I den samfunnsøkonomiske analysen viste vurderinger både av prissatte og ikke prissatte konsekvenser at det vil være fordelaktig kun å kjøpe tjenester av mobilnettoperatørene og ikke etablere et eget 5G-nett for jernbane. En slik løsning er det imidlertid ikke åpnet for i EU-regelverket, slik at KVU-en anbefaler å gå videre med en løsning som ligner dagens løsning for GSMR: Ett eget 5G-nett drevet av Bane NOR i kombinasjon med kjøp av redundans over et ordinært mobilnett.

Det er vinteren 2023–24 gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) som i hovedsak støtter anbefalingen i KVU-en.

Last ned utredning

Les tidligere nyhetssak

Geir Hansen og Ove Skovdahl
Konseptvalgutredning

Verksted for nytt togradiosystem: – Spennende ideutveksling

Fagfolk på telekommunikasjon og jernbane var samlet da konseptvalgutredningen, (KVUen), for nytt togradiosystem FRMCS nylig hadde «verksted». – Veldig nyttig og til stor hjelp når vi nå skal fastsette kursen videre, sier prosjektleder Ove Skovdahl. FRMCS må erstatte dagens togradio, GSM-R, innen 2030–35.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.