Jernbanedirektoratet Nyheter Verksted for nytt togradiosystem: – Spennende ideutveksling

Verksted for nytt togradiosystem: – Spennende ideutveksling

Fagfolk på telekommunikasjon og jernbane var samlet da konseptvalgutredningen, (KVUen), for nytt togradiosystem FRMCS nylig hadde «verksted». – Veldig nyttig og til stor hjelp når vi nå skal fastsette kursen videre, sier prosjektleder Ove Skovdahl. FRMCS må erstatte dagens togradio, GSM-R, innen 2030–35.

Geir Hansen og Ove SkovdahlFoto: Njål Svingheim
Assisterende prosjektleder Geir Hansen og prosjektleder Ove Skovdahl er godt i gang med utredningen av framtidas togradiosystem.

– Det er helt nødvendig at vi nå starter å utrede hva slags togradiosystem vi har behov i fremtiden og ikke minst hvilke muligheter vi ser for oss at slikt system kan gi, sier Skovdahl. Dagens system vil være utdatert om få år og det vil være verken support eller deler å skaffe etter ca. 2030. Når vi vet at en avklaring om nytt system må komme flere år i forveien så er tiden ganske knapp med å få fram et beslutningsgrunnlag for det fremtidige togradiosystemet, sier Skovdahl.

På verkstedet deltok folk fra mobilnett-operatørene, fra Norske tog og personalorganisasjonene, fra Bane NOR og togselskaper, fra Sporveien og fra direktoratet.

FRMCS skal følge en europeisk standard som er under utvikling, og vil være tett integrert med det nye signalsystemet ERTMS. Det er likevel en omfattende rekke med problemstillinger som må drøftes i utredningsarbeidet. I tillegg til å skulle erstatte dagens GSM-R så kan det tenkes mange nye muligheter med et nytt system, og ikke minst er det viktig at det vi nå går for på jernbanen er et system som blir såkalt «future proof», sier Skovdahl, altså at det ikke blir innført noe som ikke kan utvikles i takt med øvrig teknologiutvikling. Et annet spennende spørsmål i utredningen er i hvilken grad det vil være mulig å benytte det kommersielle mobilnettet i et lukket system for jernbane.

Konseptvalgutredningen med anbefaling skal leveres Samferdselsdepartementet i september 2023.

Idemyldring på KVU-verstedetFoto: Njål Svingheim
Idemyldring på KVU-verstedet for nytt togradiosystem FRMCS.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.