Jernbanedirektoratet Utredninger KVU Hovedbanen Nord
Godstog på Lindeberg stasjon

KVU Hovedbanen Nord

I deler av døgnet er det ikke plass til å kjøre flere tog på Hovedbanen Nord, det vil si strekningen mellom Lillestrøm og Eidsvoll. Konklusjonen i en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen er at det kan bli plass til flere gods- og persontog ved å gjennomføre flere mindre tiltak.

Foto: Njål Svingheim

Om utredningen

  • Samferdselsdepartementet ga i brev av 15. mars 2019 Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Hovedbanen Nord, strekningen Lillestrøm–Eidsvoll.
  • Bakgrunnen for konseptvalgutredningen er at det i NTP 2018–2029 signaliseres at det er behov for tiltak som kan gi kapasitetsøkning både for gods- og persontransport.
  • Utredningen ble levert SD april 2021, og var på høring til juni 2021.

Hovedbanen Nord er enkeltsporet og går med unntak av svingen rundt om Frogner stasjon i hovedsak parallelt med Gardermobanen. Alle godstog retning Trondheim bruker Hovedbanen og også drivstofftogene til/fra Gardermoen bruker samme strekning sør for Langeland ved Jessheim. Hovedbanen har også timesfrekvens sør for Dal på linje L13. Hovedbanen Nord er erklært overbelastet i tidsrommet mellom klokken 18 og 23.30.

Det er behov for plass til flere godstog på strekningen og også Avinor har signalisert behov for flere flydrivstofftog til Gardermoen. I tillegg er det stor befolkningsvekst og vekst i arbeidsplasser på Nordre Romerike, noe som tilsier vekst også i persontrafikken. Det er ikke kapasitet til dette på dagens bane.

Samferdselsdepartementet gav derfor Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en konseptvalgutredning for strekningen. Utredningen skal både gi et grunnlag for å vurdere om og når det er nødvendig med tiltak på Hovedbanen, eller om det kan finnes andre tiltak som kan løse samfunnets behov. Arbeidet er sett i sammenheng med utredningen for Kongsvingerbanen, samt forholdet til Gardermobanen og banesystemene i Oslo.

Last ned hovedrapport

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.