Jernbanedirektoratet Utredninger KVU transportsystem Trondheim–Steinkjer
Nordlandsbanen ved Langstein

KVU transportsystem Trondheim–Steinkjer

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet er det utarbeidet en konseptvalgutredning for transportløsninger på strekningen Trondheim–Steinkjer.

Foto: Njål Svingheim

Om utredningen

  • Konseptvalgutredningen for transportløsninger på strekningen Trondheim–Steinkjer er utarbeidet etterbestilling fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen.
  • I bestillingen fra Samferdselsdepartementet er det presisert at jernbane skal inngå i utredningen.
  • Utredningen er utarbeidet i samarbeid mellom Statens vegvesen Region midt og Jernbaneverket.
  • Utredningen ble levert august 2011.

Last ned utredning