Porsgrunn og Grenland

KVU Grenlandsbanen

Jernbaneverket anbefaler sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i konseptvalgsutredningen (KVU) for Grenlandsbanen.

Foto: Anne Mette Storvik

Denne utredningen er flere år gammel. Innholdet kan derfor være utdatert.

Om utredningen

  • I 2014 vedtok Samferdselskomiteen på Stortinget å be Jernbaneverket om å lage en konseptvalgutredning (KVU) for mulig sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
  • Utredningen ble overlevert Samferdselsdepartementet sommeren 2016.
  • Januar 2017 ble høringssvarene oppsummert i en høringsrapport.

Ideen om å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med en bane gjennom Grenland har eksistert i mange år. De to hovedideene med Grenlandsbanen er å binde sammen byene langs kysten og å forkorte reisetiden mellom Kristiansand og Oslo.

Det ble sist gjennomført en utredning for Grenlandsbanen i 1997 – 1999. Da ble ulike traseer mellom Porsgrunn og Gjerstad/Brokelandsheia vurdert, traseer det er tatt hensyn til i så vel fylkesdelsplaner som hos berørte kommuner. Med bakgrunn i utbyggingen av dobbeltspor på Vestfoldbanen ba Samferdselsdepartementet i 2014 om en ny vurdering av hva som er eventuelle lønnsomme jernbaneinvesteringer for samfunnet i Grenlandsområdet.

I konseptvalgutredningen (KVU) anbefaler Jernbaneverket sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen for Grenlandsbanen.

  • Reisetiden Oslo-Kristiansand kan bli redusert til 3 timer og 23 minutter.
  • Antallet reisende med tog vil øke betraktelig. 
  • Grenlandsregionen vil bli styrket.

I rapporten anbefaler Jernbaneverket videre planlegging av det midtre alternativet via Porsgrunn og med stopp i Tangen (Kragerø) for fjerntogtrafikken.

Jernbaneverket anbefaler at det bygges dobbeltspor. To spor gir muligheter for å kjøre flere tog, noe som bidrar til at lønnsomheten øker. Raskeste reisetid mellom Kristiansand og Oslo kan bli redusert fra dagens 4 timer og 28 min til 3 timer og 23 minutter.

Last ned hovedrapport

Last ned høringsrapport

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.