Jernbanedirektoratet Utredninger KVU Gjøvikbanen og Rv4
Gjøvik stasjon

KVU Gjøvikbanen og Rv4

Jernbaneverket har i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet en konseptvalgutredning for transportsystemet Jaren–Gjøvik–Moelv.

Foto: Njål Svingheim

Denne utredningen er flere år gammel. Innholdet kan derfor være utdatert.

Om utredningen

  • Konseptvalgutredningen for transportsystemet Jaren(Oslo)–Gjøvik–Moelv beskriver strategier for utvikling av transportårene på strekningen fram mot 2062.
  • Rapporten er utarbeidet av Statensvegvesen og Jernbaneverket på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD), og skal danne grunnlag for regjeringens konklusjon om valg av konsept og videre planlegging.
  • Utredningen ble levert SD i slutten av 2016.

Bestilling av KVUen ble gitt fra Samferdselsdepartementet høsten 2014. Formålet med KVU-en er å gi en vurdering av de ulike transportfaglige utfordringene som gjør seg gjeldene på strekningen rv. 4 Jaren–Mjøsbrua og Gjøvikbanen. Utredningen gir anbefalinger for videre planlegging av veg- og jernbanestrekningene i korridoren.

Fastsatt samfunnsmål for KVU-en er:

  1. Transportsystemet skal utvikles for økt trafikksikkerhet og økt effektivitet for godstransporten.
  2. Transportsystemet i Gjøvik og for arbeidsreiser i og ut av regionen skal utvikles i en mer miljøvennlig retning.

Last ned utredning

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.