Evalueringer

Prosjekter som er under statens prosjektmodell, blir evaluert for å måle effekten av statlige investeringer.