Jernbanedirektoratet Utredninger Evaluering av Lysaker stasjon og nytt dobbeltspor Lysaker–Sandvika

Evaluering av Lysaker stasjon og nytt dobbeltspor Lysaker–Sandvika

En evaluering av dobbeltsporet Lysaker–Sandvika og Lysaker stasjons lønnsomhet og nytte for samfunnet viser at utbyggingen i Vestkorridoren kommer godt ut, og bedre enn beregnet på forhånd.

Om evalueringen

  • Evalueringen er utført av Vista Analyse i 2021.
  • Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra forskningsprogrammet Concept – NTNU, som er Finansdepartementets forskningssatsing for å bidra til fornuftige valg av prosjekter og økt nytte av offentlige investeringer.
  • Evalueringen omhandler jernbaneprosjektene Lysaker stasjon og nytt dobbeltspor Lysaker–Sandvika. Prosjektene danner de to siste etappene i utbedringen av strekningen Lysaker–Asker.
  • Evalueringen ble levert september 2021.

Vestkorridoren

Lysaker stasjon ble bygget ut til en moderne kollektivterminal med universell utforming, fire spor til plattform og enkel overgang mellom buss og tog. Utbyggingen la samtidig til rette for det nye dobbeltsporet Lysaker–Sandvika  som økte kapasiteten i Vestkorridoren kraftig. Lysaker stasjon åpnet i 2009, dobbeltsporet Lysaker–Sandvika i 2011. Dermed ble det også fire spor helt ut til Asker, siden første etappe i vestkorridoren var Sandvika–Asker som åpnet i 2005.

Høy score for jernbaneutbyggingen

Evalueringen av prosjektene viser at jernbaneutbyggingen får høy score på både samfunnsøkonomi, levedyktighet og måloppnåelse. Prosjektene har høy relevans for de behovene de var ment å tilfredsstille, heter det i rapporten. Tiltakene har bidratt til målene om at flere skal velge kollektivtrafikk framfor privatbil, og har bidratt til å endre konkurranseflaten mellom bil og tog mer enn hva man antok da beslutningen om å bygge ut strekningen ble fattet.

Last ned evalueringen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.