Årsrapport

På denne sida finn du årsrapporten og revisjonsmeldinga frå Jernbanedirektoratet.

Årsrapport og revisjonsmelding

Aktuell nyheitssak

Ski stasjonFoto: Øystein Grue

Sjølv om 2022 på mange måtar var eit krevjande år for jernbanen, prega av både pandemien og svak driftsstabilitet, var det også eit år der mange reisande opplevde store forbetringar i togtilbodet.

Les nyheitssak