Jernbanedirektoratet Om direktoratet Kundetilfredshetsundersøkelse

Kundetilfredshetsundersøkelse

Epinion gjennomfører kvartalsvise kundetilfredshetsundersøkelser på vegne av Jernbanedirektoratet. Undersøkelsen måler hvor tilfredse togpassasjerene er med togtilbudet.

Fakta om kundeundersøkelsen

  • Jernbanedirektoratets kundetilfredshetsundersøkelse gjennomføres hvert kvartal.  
  • Undersøkelsen gjelder de togselskapene Jernbanedirektoratet har inngått trafikkavtale med, det vil si Vy Gruppen, SJ Norge og Go Ahead Nordic (Flytoget omfattes ikke av undersøkelsen).   
  • Undersøkelsen gjennomføres om bord på toget, hvor passasjerene får anledning til å svare på en rekke tilfredshetsrelaterte spørsmål.   

Spørsmål om undersøkelsen

Har du spørsmål om undersøkelsen? Ta kontakt med oss: